2020-06-15 12:43Pressemeddelelser

ET SKRIDT NÆRMERE DEN GRØNNE, MERE SIKRE OG MERE PRODUKTIVE BYGGEPLADS

Milwaukee Tool revolutionerer arbejdet på byggepladsen ved at lancere små entreprenørmaskiner på batteri såsom 350mm kapsav, 150mm diamantboremaskine og lystårn på hele 20.000 lumen.

Det batteridrevne MX FUEL™-system revolutionerer markedet for småt materiel med den ydelse, driftstid og holdbarhed, branchen kræver, uden de risici og gener der normalt er forbundet med benzinmotorer, såsom udledning, støj, vibrationer og startproblemer. Alle løsninger i MX FUEL™-systemet drives af det samme batteri.

Udledning, vibrationer og støj er fortsat store syndere når vi snakker sundhedsproblemer skabt for bygningshåndværkere. MX FUEL-serien er beregnet til at udfordre det materiel der traditionelt set benzin- og batteriudstyr, som håndværkere har benyttet i årevis. Det nye system fjerner alle emissioner og reducerer støjen, vibrationerne og frustrationerne ved vedligeholdelse af benzinmotorer, man har accepteret på arbejdspladser i årtier. Det eliminerer desuden behovet for at være i nærheden af en stikkontakt.

MILJØET
De løsninger, der i øjeblikket findes på markedet, er drevet af forbrændingsmotorer, der udleder gasser som CO2, SO2 og farlige partikler. Nogle af disse gasser er drivhusgasser, der bidrager til klimaforandringer, mens andre er skadelige for mennesker og miljøet i al almindelighed. Vi kan allerede se eksempler, hvor regeringer presser på for alternativer med lavere udledning, og nulemissions-arbejdspladser kunne være en mulighed allerede i 2025.

Med dette for øje er MX FUEL-sortimentet fremtiden for håndværkere. MX FUEL-kapsaven kan spare over 332,28 kg i CO2-udslip i atmosfæren i ét år sammenlignet med direkte benzindrevne konkurrenter*. MX FUEL-nedbrydningshammeren kan bidrage til at spare over 2433,60 kg CO2** og MX FUEL-lystårnet over 4061,57 kg CO2 på bare ét år.***

Disse tal kan måske bedre illustreres ved, at en gennemsnitsbrugers varevogn, der kører 10.000 km om året, udleder ca. 907 kg CO2****.

SUNDHED
Nul udledning handler ikke kun om miljøet. Med MX FUEL og dets NULEMISSIONER er der ingen begrænsninger for, hvor man kan arbejde. Brugere kan nu arbejde indendørs, i grøfter, tunneller eller endda i miner – helt uden hovedpine.

Sammenlignet med direkte benzindrevne konkurrenter har MX FUEL-udstyrssystemet færre vibrationer og langt mindre støj. Den nye MX FUEL-nedbrydningshammer er konstrueret med en ny AVS-mekanisme for yderligere at begrænse vibrationernes samlede indvirkning på brugerens krop. Kapsave, generatorer og lystårne giver normalt mere støj på arbejdspladsen på grund af deres motorer. Eliminering af disse benzinmotorer giver en markant reduktion af den samlede støj på arbejdspladsen fra dette udstyr.

SIKKERHED
Benzin på arbejdspladsen medfører en lang række sikkerhedsovervejelser. De særlige krav til opbevaring og transport af benzin kræver tid og penge. Det er aldrig 100 % sikkert at have brandfarlig benzin på arbejdspladsen.

Værktøjets tomgangsdrift er en anden sikkerhedsovervejelse. En bruger af en benzindrevet kapsav vil sandsynligvis lægge værktøjet ned mellem snittene og ikke slukke for det. Motorvibrationerne betyder, at værktøjet kan ramme ting i nærheden eller falde af en afsats og forårsage skade på brugeren og/eller andre personer. MX FUEL-"aktiveringstrykknappen" er indbygget i alle sortimentets løsninger, hvilket giver store tidsbesparelser for brugeren ved opsætning, således at brugeren aldrig behøver at lade værktøjet gå i tomgang, da det starter hver gang på få sekunder. MX FUEL eliminerer også behovet for at have benzin på arbejdspladsen. Det betyder: Ingen blanding, ingen risiko for at spilde benzin på værktøjet, ingen flytning af værktøjet i tomgang og generelt en mere sikker arbejdsplads.

PRODUKTIVITET
Det tager lang tid at fylde benzin på en benzindrevet kapsav, især sammenlignet med hvor hurtigt man kan isætte et batteri, trykke på startknappen, trække i afløseren – og vi er klar til at skære. Startprocessen er noget, brugerne måske skal udføre 10 gange om dagen, medmindre værktøjet skal køre i tomgang hele dagen.

BESPARENDE – BENZIN
Driften af batteridrevet udstyr er meget billigere end benzindrevet udstyr, ligesom driften af en elbil er billigere end en hybridbil, uanset hvor i verden man er.

I forhold til dets direkte konkurrenter giver MX FUEL-systemet til småt materiel betydelige besparelser. Fx kan MX FUEL-kapsaven spare en gennemsnitsbruger over 240 euro, nedbrydningshammeren over 1.700 euro og lystårnet over 1.800 euro på kun ét år*****.

BESPARENDE – VEDLIGEHOLDELSE
Det handler ikke kun om besparelserne ved ikke at skulle købe benzin, men også besparelser på vedligeholdelsen. Benzindrevet udstyr har mange dele, der kan gå i stykker som tændrør, benzinfiltre, karburatorer, luftfiltre, drivremme og startsnore. Der er desuden en lang række potentielle problemer ved blanding af brændstof til totaktsmotorer, manglende overholdelse af det rigtige blandingsforhold og glemme at hælde motorolie på. Det kan være problemer, der koster dyrt.

MX FUEL drives af en POWERSTATE kulfri elmotor, hvor der ikke er risiko for at blande brændstoffet forkert, og som har færre sliddele, der skal vedligeholdes.

Den batteridrevne revolution er i sin spæde begyndelse for markedet for småt materiel. Fortsatte investeringer i batteridrevet teknologi lukker nu op for muligheden for at eliminere emissioner og reducere støj, vibrationer, benzinvedligeholdelse og de generelle risici ved benzin- og batteridrevet småt materiel – med gennemgribende indvirkning på slutbrugernes sikkerhed og produktivitet. 

* Beregnet ud fra tyske priser
https://dk.milwaukeetool.eu/mx-fuel-350-mm-kapsav/mxf-cos350/

** Beregnet ud fra tyske priser
https://dk.milwaukeetool.eu/25-kg-mx-fuel-28-mm-hex-nedbrydningshammer/mxf-dh2528h/

*** Beregnet ud fra tyske priser
https://dk.milwaukeetool.eu/mx-fuel-lystarn/mxf-tl/


****Beregnet ud fra tyske priser, 200 arbejdsdage, 4 timer dagligt, 1/2-taktsbrændstof = 2,63 kg CO2; 1 l diesel = 3,02 kg CO2

*****Beregnet ud fra tyske priser

Læs mere om MX FUEL™-systemet på www.milwaukeetool.dk


Om Milwaukee Tool

Konstant innovation i over 95 år. Milwaukee Tool er en førende producent af kraftigt elværktøj, tilbehør og håndværktøj til professionelle brugere over hele verden. Siden virksomhedens start i 1924 har Milwaukee Tool været førende i branchen inden for både holdbarhed og ydeevne. Med en urokkelig loyalitet over for fagene fører Milwaukee Tool stadig an med fokus på at levere innovative og fagspecifikke løsninger. Lederskabet inden for litium-ion-teknologi, som ses i M12™- og M18™-systemerne, det tidsbesparende tilbehør og de innovative håndværktøjsprodukter, sætter Milwaukee Tool i stand til hele tiden at levere avancerede løsninger til fagene, som giver øget produktivitet og uovertruffen holdbarhed.

Kontakter

Daniel Lawaetz
Marketing Coordinator
Daniel Lawaetz
Henrik Nielsen
Trade Product Manager Milwaukee
Henrik Nielsen